How bekämpar arbete under vattnet?

4

Jag har varit en 5e spelare under de senaste 6 månaderna eller så och snart kommer jag att bli DMing för första gången, som kort fyllmedel när vår huvudkampanj inte kan gå vidare (till exempel är vår paladin på semester ).

Min kampanj centrerar kring en stad som terroriseras av en Aboleth, som hjältarna har blivit kontrakt för att hantera. Aboleths är smarta, så om hjältarna inte gör något intressant, kommer det sannolikt att försöka slåss i vattnet där det kommer att ha fördelen.

Jag har läst igenom DMG och några andra online-guider, men det verkar inte vara ett enhetligt sätt att köra den här stridsstilen.

Jag förstår att rörelseshastigheten ska vara ¼ av hjälten normal rörelse, om inte de har några modifierare eller så.

De viktigaste sakerna jag behöver förstå är:

  • Hur fungerar stavgjutning under vatten?
  • Hur ska andningsmekaniker arbeta under vattnet?
uppsättning Toshinou Kyouko 30.03.2016 11:19

1 svar

7

För det första frågade du inte, men rörelsen skärs effektivt i halv, i stället för kvartalet.

While climbing or swimming, each foot of movement costs 1 extra foot (2 extra feet in difficult terrain), unless a creature has a swimming or climbing speed.

Så rörelsen borde bara vara ¼ om hjältarna befinner sig i svår terräng - normal simning är bara ½.

Nästa spellcasting. Det finns inga specifika regler om detta, men:

Most spells require the chanting of mystic words. The words themselves aren’t the source of the spell’s power; rather, the particular combination of sounds, with specific pitch and resonance, sets the threads of magic in motion. Thus, a character who is gagged or in an area of silence, such as one created by the silence spell, can’t cast a spell with a verbal component.

Det är ganska rimligt att utvidga detta till ett tecken under vatten, så stavar med verbala komponenter är ute. Det verkar inte vara något annat som skulle begränsa undervattenspellcasting, dock.

Slutligen, andningsmekanik. Reglerna för detta finns på sidan 183 i PHB, och är mycket enklare:

A creature can hold its breath for a number of minutes equal to 1 + its Constitution modifier (minimum of 30 seconds).

When a creature runs out of breath, it can survive for a number of rounds equal to its Constitution modifier (minimum 1 round). At the start of its next turn, it drops to 0 hit points and is dying, and it can’t regain hit points or be stabilized until it can breathe again. For example, a creature with a Constitution of 14 can hold its breath for 3 minutes. If it starts suffocating, it has 2 rounds to reach air before it drops to 0 hit points.

    
svaret ges 30.03.2016 11:49