Vad är den perfekta volymfördelningen för minimering av transoniskt drag?

0

Jag är medveten om vad områdesregeln säger - min fråga är vad som definieras som "så smidig som möjligt områdesfördelning" - Finns det en formel för kurvan?

    
uppsättning Krzysztof Broda 17.04.2018 13:18

1 svar

3

Eftersom Drag är proportionell mot S ", är nyckeln att härleda en form som har ett minimum S".

Resultatet är Sears-Haack-kroppen .

The Sears–Haack body is the shape with the lowest theoretical wave drag in supersonic flow, for a given body length and given volume.

Området ges av:

$$ S (x) = \ frac {16V} {3L \ pi} [4x (1-x)] ^ {3/2} = \ pi R_ \ text {max} ^ 2 [4x x)] ^ {3/2} $$

Och radie ges av:

$$ r (x) = R_ \ text {max} [4x (1-x)] ^ {3/4} $$

Bildkälla

    
svaret ges 17.04.2018 13:56