Did Kapten Janeway kränker premiärriktivet i episoden "Demon"?

9

I avsnittet "Demon" ger besättningen av Voyager sitt DNA till att inte bara en för- warp civilisation men en före detta civilisation, som förändrar kursen av sin naturliga utveckling. Detta verkar vara en tydlig kränkning av premiärdirektivet som säger att skeppsbefälhavare bör undvika att störa den naturliga utvecklingen hos mindre avancerade arter.

Varför kände kapten Janeway att hon kunde bryta mot premiärriktivet?

    
uppsättning Darren 06.03.2016 01:59

2 svar

7

Sammanfattning

Nej, eftersom premiärriktivet inte gällde den situationen.

Låt oss först titta på vad Prime Direktivet är. (Alla citat från den länkade Memory Alpha-sidan.)

The Prime Directive, also known as Starfleet General Order 1 or the Non-Interference Directive, was the embodiment of one of Starfleet's most important ethical principles: noninterference with other cultures and civilizations. At its core was the philosophical concept that covered personnel should refrain from interfering in the natural, unassisted, development of societies, even if such interference was well-intentioned.

A complicated order, the Prime Directive had 47 sub-orders by the latter part of the 24th century. However, a high-level summary was "no identification of self or mission; no interference with the social development of said planet; no references to space, other worlds, or advanced civilizations."

Det finns två viktiga bitar att notera här. För det första är det att regeln handlar om samhällen och kulturer. Det täcker inte direkt kontakt med icke-sapient livsformer. För det andra handlar det i hög grad om att dölja förekomsten av främmande liv från en utvecklingsplan Starfleet-chefer är i allmänhet mycket mindre berörda av direktivet när den aktuella gruppen redan har "avancerad" kunskap.

Nu ska vi titta på vad premiärriktivet är inte .

The Prime Directive did not apply equally to all societies on all planets at all times. Although a cornerstone of Federation philosophy, the scope of the Prime Directive varied depending on many factors. For example, the Prime Directive primarily applied to societies that had little to no actual knowledge of other worlds and space-faring civilizations (as with certain pre-warp civilizations). [...] Human colonies were excluded from its coverage all together, and by virtue of joining the United Federation of Planets member planets were subject to its laws, regulations, and authority. [...] The result was a spectrum of application: the more closely a civilization was tied to the Federation or Earth the greater the amount of interference in that civilization that was tolerated within the Prime Directive.

If a decision was made by the commanding officer that could potentially be a violation of the Prime Directive, the conclusions and rationale would need to be recorded and justified to Starfleet through the ship's or station's logs. [...] There were many exceptions [...] each was driven by the context of the situation, the society, and the circumstances at the moment.

These exceptions generally fell into the following categories:

  • The society already knew of and contacted the Federation.
  • The society hails or attacks a Federation vessel.
  • The society is in diplomatic discussions with the Federation.
  • The society was previously interfered with by Federation citizens, whether or not in violation of the Prime Directive (e.g., prior to the Prime Directive being in force; accidental interference).
  • [...]

Återigen ser vi att direktivet huvudsakligen gäller pre-warp civilisationer utan tidigare kunskap om främmande varelser. Vi ser också att civilisationerna är närmare kopplade till jorden och / eller federationen är alltmer befriade från direktivet.

Så vad händer i Demoner ?

  • Besättningen har en nödsituation.
  • Besättningen landar på en förmodligen livlös planet.
  • På grund av teknobabble substans på planeten skapas kloner från två besättningsmedlemmar av misstag.
  • Båda klonerna har full medvetenhet om de ursprungliga medlemmarnas tankar och minnen.
  • Klonerna är kopplade till någon form av käftkänsla, men de verkar ha minst mänsklig sapience, även om de fortfarande är lite förvirrade och desorienterade av sitt nya liv.

Hur gäller Prime-direktivet för Demoner ?

Det var förmodligen inget liv på planeten innan besättningen anlände. Det var verkligen inget fjärr-intelligent liv, och det fanns inte någon form av kultur eller civilisation. Därför var premiär direktivet inte tillämpligt. (Jag minns en episod i TNG där koloniserande planeter med någon befintligt liv var förbjudet, men jag är ganska säker på att det var utanför premiärirektivet.)

Då besättningsmedlemmens kontakt med mysteriumet ("Silver Blood") fick dem att klonas. Detta kan utgöra "oavsiktlig störning", men eftersom "störningen" var med naturfenomen, inte en kultur, är situationen mycket mer besläktad med Riker-incidenten. I huvudsak är klonerna bara ett tekniskt fel och är därför en slags modifierad eller konstruerad människa.

Så vi har ett par i grunden mänskliga kloner. Tydligen har de rätt att leva och så vidare. Men de har också fullständig kunskap om federationen, varpteknik, federationsprinciper och filosofi etc. De är nästan oskiljbara från de faktiska federationsofficerna, och av alla rättigheter är federationens medborgare.

Men "tekniken" som används för att skapa klonerna betyder att de fortfarande är lite alien. Hive sinnet, och deras allmänna fysiologi, låter dem inte kunna överleva bekvämt på Voyager (om alls), plus de har någon form av naturlig affinitet för planeten. Även om de skulle kunna lämna, föredrar de att stanna.

Statsdirektivet gäller inte federationsofficer, nästan mänskliga bosättare (slutligen) från jorden, eller en hel kultur som inte bara skapades av federationen, utan har en nära förbindelse med federationen. Det gäller inte heller en kultur som för närvarande attackerar ett federationsstjärnhiphip som ett sätt att starta diplomatiska diskussioner i förhållande till federationens tidigare oavsiktliga störningar.

Genom att ge den nybildade enheten tillgång till federations DNA, minnen och teknik 1 , stör inte Janeway en outvecklad civilisation; hon hjälper federala medborgare att upprätthålla levnadsstandarden de är vana vid.

1 Jag är inte säker på att den här sista delen är sant. Jag tittade bara på de sista 10 minuterna av episoden och, förutom kläder, finns det ingen uppenbar teknik som sitter på planeten i slutet.

    
svaret ges 07.03.2016 05:50
8

Det enda rimliga försvaret jag kan tänka på för Janeways handlingar är att med tanke på demonklassen planeten inte har några inhemska intelligenta (eller till och med känsliga) livsformer, kan hennes handlingar ses som analog med Genesis experiment utförd i Star Trek II. Tydligen har Starfleet inga större problem med skapa högre livsformer så länge som befintliga livsformer beaktas.

Före Voyagers ankomst var det ingen befintlig pre-warp civilisation att ändra , ingen känslig art som skulle korrumperas och ingen social utveckling att påverka. När du lägger till det här är det absolut nödvändigt att hålla sitt eget besättningssäkert (t ex från vad som kan klassas som en naturlig biologisk katastrof) Janeway kunde förmodligen vals ut ur en domstolsmartial med bara en rap på knogarna.

    
svaret ges 06.03.2016 02:18