Är profeten under Hades träl?

3

I Clash of the Titans (2010) , är detta tecken,

är fast besluten att omvandla människor till att dyrka Hades. Är han agerande av sin egen fria vilja eller är han under Hades inflytande?

    
uppsättning Liath 21.09.2013 23:28

1 svar

3

Hans namn är Prokopion och spelades av Luke Treadaway i 2010-versionen.

Han var inte befalld av Hades, men han var påverkad av honom i det faktum att han trodde på honom som andra gör Zeus. Som anges av Clash of the Titans Wiki :

Prokopion is the leader of the cult of Hades in Argos, and leads the cities' citizens to sacrificing Andromeda to the Kraken. Prokopion ultimately dies, when the petrified hand of the Kraken falls upon him.

Han agerar helt enkelt som excentriska kultledare gör och självt utan direkt inflytande från Hades.

    
svaret ges 26.02.2014 18:08