How är räckvidden tolkad i Bestiary?

3

När man tolkar en varelse är räckvidden den mängd fötter det kan attackera utöver sitt eget utrymme?

Till exempel har Gorilla i Bestiary 1 ett utrymme 10ft och når 10ft.

betyder det att gorillan upptar kvadrater i ett 2x2-område och kan angripa allt inom ett 6x6-område (de 8 andra 2x2-områdena som omger honom) liknar hur en medium varelse med en yta på 5ft kan nå varje kvadrat runt dem totalt ett 3x3 område?

    
uppsättning Nerevar 17.04.2014 20:47

1 svar

7

Jag antar att du menar "reach" och inte "range". Låt oss gå på Gorilla-posten :

Melee 2 slams +3 (1d6+2) Space 10 ft.; Reach 10 ft.

Så hur når jobbet? Tja, det förklaras i reglerna, och PFSRD har också några användbara mallbilder .

Kort svar är ja, gorillan är 2x2 och kan attackera inom ett 6x6-område.

    
svaret ges 17.04.2014 20:57