Two ledningar i en brytarepanel Lug

1

En av konfigurationerna i denna fråga om utfodring två närliggande delpaneler från en huvudbrytare har två trådar skruvade in i varje hylla på en av delpanelerna. Behöver jag ha en tråd med två ledningar som den här

ellerkankommaundanmednågotsåhär

istället?Jagharlyckatshittaendigitalspecsheetförminaunderpaneler här (båda är identiska). Jag har för avsikt att ha en 6GA Cu och en 2GA Cu-tråd in i varje lugg och det verkar att de nuvarande lugsna är tillräckligt stora för att rymma båda ledningarna, men jag vet inte om det är kodligt lagligt.

Eftersom jag inte vet när jag kommer att mata varje delpanel från en dedikerad brytare i huvudpanelen, skulle jag hellre göra det koden lagligt om det stannar så länge.

    
uppsättning Hari Ganti 24.02.2017 07:03

1 svar

3

Gå med 1-tråd per hål och få en 2-håls slang, kostnaden är för minimal för att inte göra det rätt. Detta gäller speciellt i ditt fall med 2 olika mätinstrument, din situation är inte den andra bilden (med 2 av samma mättråd). Betydande måttmätare måste ha dedikerade fästelement för att vara fasta och säkra.

    
svaret ges 24.02.2017 14:21