Looking för historia om strukturen och geometrin i berättelser som är en Möbius-remsa

9

Jag är ganska säker på att jag läste denna novell i Analog SF, förmodligen före 2010 och möjligen mycket tidigare.

Historien är strukturerad som flera sammanvävda delplotlinjer, den första (som jag minns) är en akademisk diskussion om korrespondansen mellan geometri och historia / berättande struktur, med en person som utmanar den andra att hitta en historia som motsvarar en Möbius remsa. Historien visar sig vara en sådan historia.

Jag tror att en av subplotlinjerna var en kärlekshistoria.

    
uppsättning D. Kolbly 08.01.2016 14:10

1 svar

6

Jag känner inte denna person personligen, men jag kommer att gissa på de ledtrådar du har gett: Hilbert Schencks "Narrative geometri", som enligt ISFDB , kom fram i Analogs Aug 1983-nummer och var ett Hugo Award contender året därpå.

Som den enda online sammanfattningen hittade jag fraser den:

This story begins with a character who is a graduate student of English proposing to his professor a new geometric approach to literary analysis. As he points out, this has been used to some limited degree in the past: merely the one dimensional geometry of a story as a line segment representing linear passage of time, or the planar graph of the "arc" of the storyline building to a local maximum at the climax. However, in the story, the character proposes applications of higher dimensional geometry (and more complicated topologies as well). In particular, he discusses the role of the tesseract in analyzing Hamlet, and is ready with an example when his professor challenges him to apply the topology of the Möbius strip to literature.

    
svaret ges 25.01.2016 00:57