Does Bards Jack of All Trades ge dem större initiativ?

49

Bards får förmågan "Jack of All Trades" som läser:

Starting at 2nd level, you can add half your proficiency bonus, rounded down, to any ability check you make that doesn't already include your proficiency bonus.

Eftersom din initiativrulle baseras helt på din fingerfärdighet, och det står "förmågaskontroll" och inte "färdighetskontroll", betyder det att en Bard, som börjar på andra nivån, tenderar att ha bättre initiativ än andra?

    
uppsättning GMNoob 26.08.2014 18:49

2 svar

40

Ja, bard får 1/2 kompetens till initiativ.

I 5e alla kontrollerna är förmågaskontroller. Därför anges varje inlägg i publicerade material som Förmåga (Namn) , som Strength (Athletics).

Om du kan lägga till en förmåga modifierare, är det en förmågaskontroll (om det inte är ett sparande eller en attack, det är inte förmågaskontroller). Om du råkar ha en färdighet som är relaterad till den förmågan, och du är skicklig i den färdigheten kan du lägga till din kompetensbonus.

Intiativ är en Dex-kontroll utan någon potentiell färdighet som är knuten till den. Så saker som ändrar Dex kontrollerar arbetet. Andra saker ändrar också dina förmågaskontroller (till exempel att lägga till hela eller hälften av din kompetensbonus. Bard har ett exempel på detta.

Champion Fighterens L7-funktion har ett annat:

Starting at 7th level, you can add half your proficiency bonus (round up) to any Strength, Dexterity, or Constitution check you make that doesn’t already use your proficiency bonus. (BD&D 26)

Eftersom Initiative är en förmågaskontroll som använder din Dex får Champion Fighter också hälften av sin kompetens till initiativ.

    
svaret ges 26.08.2014 19:17
53

Ja!

Inledningsrullen är en kontroll av fingerfärdighet, och avser att dra nytta av "Jack of All Trades"

At the beginning of every combat, you roll initiative by making a Dexterity check.
Players Handbook p. 177

    
svaret ges 26.08.2014 18:49