Living på byggnadens yta i "Farväl Horisontell"

12

Jag läste " Farväl horisontal " för länge sedan. Det beskrev personer som bor på ytan av en riktigt stor byggnad, i synnerhet ibland stående vinkelrätt mot väggen. Min fysik är lite svag, men skulle det inte göra några enorma tryck på anklarna? Har bergsklättrare räkna ut hur man gör det här?

Också i samma bok nämnde de att motorcyklar zippade runt på ytorna. Om jag kommer ihåg rätt, cyklade motorcyklar runt 50 mph under betydande mängder av tid vilket gjorde att jag undrar exakt hur stor den byggnaden skulle kunna vara - en eller två timmars bilfärd vid dessa hastigheter rakt upp borde ta sig direkt ut ur atmosfären och i tunn luft och så småningom vakuum. Hur stor kan en byggnad få innan den rör sig in i fantasibland?

    
uppsättning MatthewMartin 15.01.2011 23:53

1 svar

7

Om byggnaden var väsentligen fast (icke-ihålig), säg minst 80-90% fast massa, finns det verkligen ingen övre gräns på byggnadens storlek om den byggdes av material som sten eller stål. Byggnaden kan vara så stor som någon "stenig" (icke-gas jätte) typ planet.

Om byggnaden byggdes i linje med dagens moderna skyskrapor, med mer än 90% av byggnadens volym som tomt utrymme, så finns det en mycket bestämd övre gräns på storleken. Med tanke på dagens byggnadspraxis, materialstyrkor, vatten- och lufthanteringsteknik. Den övre storleken för en enda "byggnad" skulle vara ungefär Pentagonens diameter i USA och ungefär dubbelt så hög som den nya Burj Khalifa i Dubai. Anta nästan oändliga medel. Mycket bortom den storleken, och byggnaden skulle börja kollapsa i sig själv.

Om du slänger in science fiction framsteg i material och byggnadsmetoder, kan du gå större. Hur mycket större beror på hur avancerad din materialvetenskap antas vara.

När du kommer rakt ner till frågan om "Kan en byggnad vara tillräckligt stor för att ha sitt eget gravitationsfält?" Svaret i vårt universum är: Endast om det är mest materiellt och innehåller ingen signifikant intern struktur som du skulle hitta i dagens definition av en byggnad.

    
svaret ges 17.01.2011 01:06