Does Beast-Friending en häst överrullar ryttaren?

4

En dator släpper framgångsrikt Beast Friend på en NPCs häst medan NPC kör på den (t ex laddning i strid). Om datorn nu föreslår att hästen ska springa eller ligga ner, gör hästen det enkelt, eller har NPC-ryttaren ett uttalande i det?

Reglerna använder både termerna "kontroll" och "styra åtgärderna". I det första fallet skulle jag se att ryttaren inte längre har kontroll över hästen, medan jag senare tror att ryttaren kan motverka en körkontroll som har bättre grepp på hästen.

    
uppsättning TeXter 18.01.2015 09:11

1 svar

4

Jag tror inte att detta uttryckligen omfattas av RAW. Sättet som jag skulle hantera det som GM skulle vara att göra det motsatt rulle mellan ryttarens skicklighet om de försökte kontrollera hästen medan stavningen var i kraft, och casterens Arcane Skill rullar när man kastar stavningen.

När det blir svårt är det huruvida ryttaren ska rulla eller inte, så att du kan argumentera för att antingen gå tillvägagångssätt beroende på vilken känsla du strävar efter med magi i din värld.

    
svaret ges 18.01.2015 16:16