How mycket är ångrat genom att "Ignorera din senaste roll på ungdomsbanan" i Lifepaths Steg 4?

4

På sidan 59 av Transhuman , av de många bakgrundshändelser som vi har:

You fall in with the wrong crowd. Ignore your last roll on the Youth Path table and take the Street Rat package (p. 21) for the same amount of PP as you rolled. Proceed to Step 5.

Hur mycket ångrar det här? Försvinner din morph? Din nästa väg? Bara ditt paket från den rollen?

    
uppsättning Vigilant 21.07.2015 09:20

1 svar

1

Bara vad som händer i sista rullen ignoreras men inte före det. Eftersom du rullar 1 till 3 gånger på bordet kan det innebära att du inte får någon ungdomsväg. Om du rullar tre gånger, ignoreras endast rull tre och lämnar en och två intakta.

    
svaret ges 22.07.2015 09:47