How kan jag få en mättad taxi på New Bangkok International Airport (BKK - Suvarnabhumi)?

5

Jag läste på länken ( spegel ):

You have the option of either a flat fee agreed up front or a metered taxi trip. A metered taxi trip is always going to be the cheapest. Thai taxi meters have a flagfall of 35 baht and operate mainly on distance -

[…]

Public taxi stands are located on level 1 (one level down from the Arrivals level). If you select a metered taxi the driver may ask you to provide the toll fees en route - the booths have plenty of change.

Men när jag gick till nivå 1:

Jagvartvungenattköaochfickettlanenummerförattträffamintilldeladetaxi:

och taxi mättes inte (jag fick istället en fast biljettpris). Ska jag argumentera med taxichauffören, göra kön igen eller ta en doserad taxi någon annanstans?

    
uppsättning Franck Dernoncourt 16.12.2018 16:43

1 svar

6

Alla taxibilar i Bangkok är skyldiga att använda mätaren, såvida inte passageraren är överens om det.

Naturligtvis, som med på många andra ställen i världen, hindrar inte förarna att de inte kan använda mätaren av några olika orsaker, men det är inte juridiskt.

I det här fallet, om föraren vägrade använda mätaren, skulle ditt bästa alternativ ha varit att gå ut och återvända till personalen vid taxibryggnaden. Mest sannolikt det ögonblick du började göra här hade föraren plötsligt insett att hans mätare arbetade igen, men om inte skulle de ha kunnat tilldela dig en annan taxi. (Vems mätare skulle troligen också vara trasig, men så småningom ...)

    
svaret ges 17.12.2018 01:28