Vad är betydelsen av Brokeback Mountain?

4

De sista orden i Ang Lee's film Brokeback Mountain (2005) är:

Jack, I swear...

sagt av huvudpersonen, Ennis del Mar. Vad ska han svära?

    
uppsättning Zeick 05.07.2018 14:32

0 svar