Tire Swing Frame

2

Jag vill bygga en flerbruksram. Vår plan är att ta två 6x6x12 inlägg, sjunka dem vertikalt 4 fot ner med betong och lägg ett horisontellt 6x6 inlägg ovanpå de två. Frågan är, skulle det hålla ett däcksväng? Planen med ramen är att använda den både som en hängmatta ram och när hängmatta inte används, en däck gunga.

Barnen som planerar att använda ramen är alla under tio och under 100 pund. Kanske två barn på det i taget, så max 200 pund.

Tror det kan göras? Eller behöver jag använda en A-ram?

    
uppsättning Stacy McGarry 29.04.2015 03:36

1 svar

2

Personligen skulle jag känna mig mycket säkrare med en A-ram. Om dina barn är något som jag var i deras ålder, kommer de att svänga med allt de har. Plus, ta hänsyn till däckets vikt (det är inte någonting).

Lägg till all den kraften tillsammans och du skulle lägga en obetydlig mängd kraft på inläggen. Plus, om de svänger i en vinkel, kan de skjuta upp strukturen och lägga på spänningen på fogen mellan vertikalt och horisontellt.

En A-ram skulle bära spänningarna i kraftens riktning bättre.

    
svaret ges 29.04.2015 04:38