Ar det NEC-reglerade datakabeln begrava djupet?

1

Tekniskt sett följer min jurisdiktion 2016 California Electric Code, men det är mestadels bara 2016 NEC.

Tabell 300.5 listar grävdjup för olika områden och ledningsförfaranden. Gäller dessa för datakablar (ex. katt 6 eller koaxial) eller bara nätkabeln?

    
uppsättning Hari Ganti 23.05.2018 01:36

2 svar

2

Det gör inte (åtminstone 2014)

NEC 800.47 skulle vara den styrande delen av koden för den här situationen, men det är mamma på templet av begravningsdjup för underjordiska kommunikationskablar. Dessutom varken 800,3 eller 800.24 referenser 300,5, så det kan inte heller tillämpas på samma sätt.

    
svaret ges 23.05.2018 02:07
1

Efter att ha kom ihåg att jag hade kontakt i mitt lokala tillståndskontor ringde jag och fann att datakablar inte regleras

svaret ges 23.05.2018 01:57