Eurostar försena ersättning för resor med anslutningar

4

Efter från min fråga om att få franska tågförbindelser ombokas efter en fördröjning för Eurostar ombordstigning , och inspirerad av en kommentar på den frågan, tänker jag nu på fördröjningskompensation.

Eurostar avbrott och kompensationssida ger den här sammanfattningen:

If you were delayed by more than an hour

You can claim a Eurostar e-voucher to use on a future journey.

I detta fall var min Eurostar inte riktigt 60 minuter sen i Paris. (55 minuter, så bara kort!). Eurostar förseningsformulär avvisade därför mitt krav. De framåtriktade SNCF-tågen från Paris till min destination var dock inte så ofta senare på natten. Senare anslutande tåg slutade vi komma till Paris strax över en timme senare än vårt bokade tåg, så vi var cirka 75 minuter sent till vårt slutliga resmål.

Inkluderar Eurostar-fördröjningskompensationsgränsen på 60 + minuter att ansluta icke-Eurostar-tåg? Om så är fallet, hur kan du gå om att hävda, eftersom Eurostar-fördröjningsformuläret inte har några rutor att nämna vidarekopplingar?

    
uppsättning Gagravarr 27.06.2016 17:54

1 svar

7

Detta svar förutsätter att du har en genomgående biljett från St. Pancras till din slutdestination i Frankrike / Belgien / Tyskland / var som helst. Jag är inte säker på om detta också gäller en resa bestående av två separata biljetter som inte är relaterade till varandra.

För tåg som verkar inom Europeiska unionen enligt direktivet 95/18 / EG (det är i grund och botten vilket tåg som helst utom för regionala, stads- och förortstransporter plus bilbussar genom kanaltunneln), reglering (EG) nr 1371/2007 anges de minimala förutsättningarna för att en passagerare är berättigad till bidrag. (Nationella lagar kan utvidga villkoren, det vill säga för att möjliggöra återbetalning även vid kortare förseningar.)

Chapter IV, Article 17:

 • Without losing the right of transport, a passenger may request compensation for delays from the railway undertaking if he or she is facing a delay between the places of departure and destination stated on the ticket for which the ticket has not been reimbursed in accordance with Article 16. The minimum compensations for delays shall be as follows:

  (a) 25 % of the ticket price for a delay of 60 to 119 minutes,

  (b) 50 % of the ticket price for a delay of 120 minutes or more.

  […]

  The calculation of the period of delay shall not take into account any delay that the railway undertaking can demonstrate as having occurred outside the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied.

 • The compensation of the ticket price shall be paid within one month after the submission of the request for compensation. The compensation may be paid in vouchers and/or other services if the terms are flexible (in particular regarding the validity period and destination). The compensation shall be paid in money at the request of the passenger.

 • Sedan du anlände till destinationen mer än 60 minuter efter den avsedda ankomsten har du rätt till en ersättning på 25% av biljettpriset på biljetten. (12,5% av det totala biljettpriset vid returbiljett. Detta anges bland annat i den del som jag släckte.

  Tyvärr kan jag inte hitta den relevanta Eurostar webbsidan där du direkt skulle kunna kräva ersättning för förseningen. Jag misstänker att du ska skicka ditt krav till vilket företag du köpte din biljett från. Ideellt sett kommer ett biljettkontor att ge hjälp, men att skriva eller maila företaget med en kopia av din biljett som bifogas borde också fungera. Om de vägrar att betala, vänligen påminna dem om respektive stycke.

      
  svaret ges 27.06.2016 18:41