Does BB-8 har faktiskt ett flykt läge?

7

Jag har denna licensierade T-shirt:

EnavritningarnavisarhärettsfärlägeförBB-8kallat"escape mode".

Samma detalj används på en mängd olika BB-8 licensierade skjortor.

Jag vet att han inte använder den i filmen. Men ser vi någonsin detta läge som nämns någon annanstans? Blu-Ray extras? Kraften vaknar visuell ordbok? Kraftens konst väcker? Något?

Eller till och med ett omnämnande om hur det tidiga konceptet ändrats för att inte ha. Jag har sett flera tidiga BB-8 mönster, men jag tänkte aldrig att leta efter det här.

    
uppsättning 03.05.2016 07:10

1 svar

5

Förmodligen inte

Den enda andra bilden jag kan hitta kommer från den här webbplatsen , som har en BB-8 schematisk som visar sin flykt läge:

Detschematiskahärseremellertidutsomdetärpåskjortan,ochkällanärosäker.

Menmerrelevantärdethär:OmdethärärBB-8:s"escape" -läge, varför använder droiden inte den under Kraftvakten när det behövs, ja, fly?

DettatrorjagmöjliggörattdettaärBB-8sflyktlägenågotosannolikt.ObserveraattT-tröjanverkade betydligt i förväg av filmen , och därmed var BB-8s handlingar i filmen fortfarande osäkra.

    
svaret ges 03.05.2016 07:14