Can Romex (NM-B) körs genom ledning?

35

För några dagar sedan frågade jag en elektriker om jag kunde köra Romex genom ledningen - han gav mig ett roligt utseende och sa "Nej, Romex är inte tillåtet i rörledningar."

När jag sökte på nätet verkar det finnas en bred tro på att Romex kan inte köras genom ledningen, men ingen kan hitta koden som säger detta. Se till exempel här , här , eller här . Men på många andra ställen står det att du kan , till exempel här eller här . Och här , hävdar någon att NEC säger att det bara är tillåtet om det uttryckligen anges i lokal kod!

Så, vilket är det? Kan jag köra Romex genom ledningen!?

    
uppsättning BlueRaja - Danny Pflughoeft 27.08.2013 19:20

6 svar

44

Ja, NM-kabeln kan vara i ledningen. Faktiskt. NEC kräver att den är i rörledning, då skydd mot fysisk skada krävs.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS

II. Installation

334.15 Exposed Work. In exposed work, except as provided in 300.11(A), cable shall be installed as specified in 334.15(A) through (C).

(B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means. Where passing through a floor, the cable shall be enclosed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means extending at least 150 mm (6 in.) above the floor. [ROP 7-94] Type NMC cable installed in shallow chases or grooves in masonry, concrete, or adobe shall be protected in accordance with the requirements in 300.4(F) and covered with plaster, adobe, or similar finish.

Det finns också några anteckningar i kapitel 9, som handlar om hur man räknar med kablar vid beräkning av ledningsfyllning.

Chapter 9 Tables

Notes to Tables

(5) For conductors not included in Chapter 9, such as multiconductor cables and optical fiber cables, the actual dimensions shall be used.

(9) A multiconductor cable, optical fiber cable or flexible cord of two or more conductors shall be treated as a single conductor for calculating percentage conduit fill area. For cables that have elliptical cross sections, the cross-sectional area calculation shall be based on using the major diameter of the ellipse as a circle diameter.

Men det beror på var röret är. Om ledningen är underjordisk (eller annan fuktig eller våt plats) är NM-kabeln inte tillåten.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 300 Wiring Methods

I. General Requirements

300.5 Underground Installations.
(B) Wet Locations. The interior of enclosures or raceways installed underground shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in these enclosures or raceways in underground installations shall be listed for use in wet locations and shall comply with 310.10(C). Any connections or splices in an underground installation shall be approved for wet locations.

300.9 Raceways in Wet Locations Above Grade. Where raceways are installed in wet locations above grade, the interior of these raceways shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in raceways in wet locations above grade shall comply with 310.10(C).

ARTICLE 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS

II. Installation

334.12 Uses Not Permitted.
(B) Types NM and NMS. Types NM and NMS cables shall not be used under the following conditions or in the following locations:

(4) In wet or damp locations

    
svaret ges 27.08.2013 19:29
7

Utöver Tester101s utmärkta svar på när NM-B kan köras via ledningen finns en sektion i NEC när NM-B inte kan köras genom ledning:

From the 2014 NEC:

312.5 Cabinets, Cutout Boxes, and Meter Socket Enclosures. Conductors entering enclosures within the scope of this article shall be protected from abrasion and shall comply with 312.5(A) through (C).

(C) Cables. Where cable is used, each cable shall be secured to the cabinet, cutout box, or meter socket enclosure. Exception: Cables with entirely nonmetallic sheaths shall be permitted to enter the top of a surface-mounted enclosure through one or more nonflexible raceways not less than 450 mm (18 in.) and not more than 3.0 m (10 ft) in length, provided all of the following conditions are met:

(a) Each cable is fastened within 300 mm (12 in.), measured along the sheath, of the outer end of the raceway

(b) The raceway extends directly above the enclosure and does not penetrate a structural ceiling.

(c) A fitting is provided on each end of the raceway to protect the cable(s) from abrasion and the fittings remain accessible after installation.

(d) The raceway is sealed or plugged at the outer end using approved means so as to prevent access to the enclosure through the raceway.

(e) The cable sheath is continuous through the raceway and extends into the enclosure beyond the fitting not less than 6 mm (1⁄4 in.).

(f) The raceway is fastened at its outer end and at other points in accordance with the applicable article.

(g) Where installed as conduit or tubing, the cable fill does not exceed the amount that would be permitted for complete conduit or tubing systems by Table 1 of Chapter 9 of this Code and all applicable notes thereto. Informational Note: See Table 1 in Chapter 9, including Note 9, for allowable cable fill in circular raceways. See 310.15(B)(3)(a) for required ampacity reductions for multiple cables installed in a common raceway.

Praktiskt sett kan du inte ha en hel körning av NM-B (eller någon annan icke-metallisk mantelkabel) som är innesluten i ledningen från en brytare, eftersom den begränsar dig till en maximal längd på 10ft från ett ytmonterat skåp , utklippslåda eller mätuttagshölje (inklusive brytpaneler / lådor i deras definitioner).

Den enda riktningen som NM-B kan lämna panelen i ledningen ligger utanför panelen.

Röret för körningar som är fästa direkt på de ytmonterade panelerna måste också vara en icke-flexibel ledning enligt denna klausul. Jag tror att den flexibla ledningen är ute av bilden eftersom det inte ger något skydd mot fysisk skada i alla fall, och det är den primära praktiska orsaken att köra NM-B i ledningen, så du kan också direkt ansluta kabeln till brytpanelen.

Denna klausul innebär också att körningar av NM-B helt innesluten i ledningen fäst vid en fördjupad monteringspanel är förbjudna. Jag tror att det är samma orsak till att icke-flexibel ledning inte är specificerad eftersom NM-B bör skyddas mot skador av väggbeklädnaden i alla fall för en recess-mount panel och det finns inte längre behov av icke-flexibla körbanor för att skydda kabeln .

    
svaret ges 03.01.2017 18:00
1

Värmen NEC är primärt berörd är INTERNAL, sekundär är omgivande (lufttemp). Den inre värmen genereras av strömflödet genom trådens motstånd och kommer att lägga till omgivningen. (större tråd = lägre motstånd = mindre värme och i tråd, 14 är mindre än 12 eller 10)
  NEC har bord för att styra installatören på rätt storlek av ledning och ledning för att minska värmen och spridas ordentligt.


  NEC är inte en bruksanvisning utan en installationsbestämmelse (där den antas). Om du planerar ett DIY-projekt, använd inte koden för "hur-till". Det finns många publikationer på HD, Lowes och bokhandeln som kan vägleda dig på DIY-elprojekt och förmodligen hålla dig inom koden för dessa hemprojekt samtidigt som du tillhandahåller NEC-informationen som behövs. Alla projekt som inte omfattas av dessa självhäftande böcker bör lämnas till en licensierad elektriker. Tänk på att koden är minsta krav som ska följas. En person med "elektriker" på sidan av trucken betyder inte att de är licensierade eller verkligen kunniga.

   Rörledning kan inte vara nödvändig i koden för en trådtyp eller en ledningsmetod, men det kan vara önskvärt för en känsla av säkerhet mot fysisk skada i din speciella installation. Overskridande ledning eller ledning garanterar att du tillåter värme. NEC är publicerad av NFPA, National Fire Prevention Assn, Många av koden är avsedd att förhindra elektriska bränder.

( Fet nedan läggs tonvikten till mig)

300.4 Skydd mot fysisk skada . Var utsatt för fysisk skada, ledare, löpbanor och kablar ska skyddas. (A) Kablar och Raceways genom trämedlemmar . Bored Holes. På både exponerade och dolda ställen, där en kabel- eller banvägens ledningsmetod installeras genom utborrade hål i bjälkar, spånar eller trädelar, ska hål vara uttråkad så att kanten av hålet inte är mindre än 32 mm från närmaste kanten av trädelen. Om detta avstånd inte kan upprätthållas, ska kabeln eller släden skyddas mot penetration med skruvar eller naglar av en stålplåt (s) ) eller bushing (s), åtminstone 1,6 mm (1/16 tum) tjock och med lämplig längd och bredd installerad för att täcka ledningsområdet. Undantag nr 1: Stålplattor ska inte krävas för att skydda styv metallrör, mellanliggande metallrör, styv icke-metallisk ledning eller elektriskt metallrör.

Med allt det, ja, nm och nmc kan köras i ledningen, men det är inte en vanlig övning eftersom den är konstruerad och tillåten att köras exponerad med vissa undantag relaterade till SKYDD , kom ihåg i all kod frågar AHJ (lokal inspektör) och NFPA har slutlig myndighet för tolkning av korrekt ansökan. VÄNLIG, SÄKERHET FIRST! google för hur el dödar /

    
svaret ges 01.01.2016 21:03
-1

FörattköraRomex,användericke-metalliskNM-B-kappadkabeliEMT-ledningenenlistadmontering,enligtovan,enligttillverkarensinstruktioner.

Detfinnsintemycketkylvindsompasserargenomledningarsomantennledningarellernärdeärbegravdaochsmutsenbärvärmenbort,sådetärenrimligoroattoroasigförvärmesomförsämrarisoleringenövertiden.DärefterärdenkvadratiskarohmiskavärmekonstruktionenavkabelniledningeninteväsentligtsämreänomgivningsförhållandenaförNMomgivenavisoleringpåenvarmsommarmiddag.

Installeraledningarförentakfläktpåenfuktig,fuktigvindlösdagiGeorgieniaugustiförattuppskattadendubblaH,194°F-värderingen.

FörattgöradetlättareattdraNMiledningen,gördetinte.StripamantelnochlämnaendastdeTHHN-isoleradeledningarnaförattdra,eftersomduskulleöverföradinkretsfrån3/8"MC till EMT.

    
svaret ges 13.03.2018 16:08
-8

En anledning till att du inte sätter romex i rörledningen är att det skapar mer värme och inte råds i rörledning om du har ledningar kan du köra isolerade ledningar istället är det troligen billigare. när du sätter in romex inuti röret Romex kan inte andas och behåller för mycket värme. Jag trodde alltid att det var okej. Och jag frågade en licensierad elektriker. han tittade på mig roligt och sa som om det var en dum fråga att du inte skulle göra det eftersom ledningarna skulle bli för heta och att det är överflödigt om du måste använda ledningen, använder du inte romex, den är den eller den andra romex används i väggarna och på vinden på interiörplatsen EMT-ledningen flex tub excetra används i exponerade förhållanden schema 80 PVC-grå ledning under jord med ledningar inte i Rom. men de är naturligtvis isolerade ledningar.

    
svaret ges 20.06.2015 02:36
-8

Nej, du kan inte köra din Romex-ledning i ledningar. Vad du tittar på i kodboken hänvisar till THHN och andra ledningar, som samtidigt isolerade med en enda päls inte är isolerad med en andra täckning och bunden till 2 eller 3 andra ledningar. Kraft producerar värme och värme är huvudproblemet här.

    
svaret ges 02.09.2015 18:28

Läs andra frågor om taggar