Jag bestämmer jag argumentet för periapsis i GURPS Space? [stängd]

3

Jag är för närvarande på väg att skriva ett program som genererar ett GURPS Space stjärnsystem enligt RAW. För det slutliga utmatningsformatet som jag tänkte göra i banor, så kom denna fråga till mig.

Argumentet för periapsis beskriver i grund och botten vilken väg de punktiga ändarna av en orbital ellipsis punkter (se figuren nedan). Jag har hittat reglerna för beräkning av orbitalexcentriciteten ( GURPS Space sid. 116), men boken nämner inte argumentet för periapsis. Har jag saknat något?

( Källa )

Jag inser att det förmodligen är ett väldigt bra sätt att ta reda på det här med hjälp av den globala astronomiska kunskapen (som jag inte äger) men jag tyckte att det skulle vara trevligt om man kunde karakterisera (dvs. personifiera ) stjärnsystemet genererar lite mer detaljer.

    
uppsättning tschoppi 05.08.2014 16:57

1 svar

3

Argumentet för periapsis är huvudsakligen viktigt för att beräkna tidpunkten för banor att skifta mellan en bana och en annan. Det är sannolikt inte inkluderat i GURPS Space eftersom de väljer att uttrycka resevillkor för delta-vee och i stort sett ignorera specifika tider.

I jämförelse är excentricitet en användbar detalj eftersom den genererar planeter med intressanta miljöer, särskilt de med mycket excentriska banor, så att beräkning ingår i texten.

    
svaret ges 05.08.2014 21:31

Läs andra frågor om taggar