Schengen Visa Avslag Artikel 2 (21) [duplikat]

1

Jag tillämpade med mina föräldrar till Tyskland. min pappa fick visumet medan jag och mamma fick följande: En eller flera medlemsstater tror att du utgör ett hot mot allmän ordning, inre säkerhet, folkhälsa enligt Arrocle 2 nr 21 i resolutionen (EG) Nr. 2016/399 (Schengen Border Kodex) eller till de internationella förbindelserna i en eller flera medlemsstater.

Något aning vad det är eller om det tillåter mig att använda mig på nytt? vi har alltid fått Schengenvisum tillsammans.

    
uppsättning Lune 05.11.2018 11:52

1 svar

0

One or more member state(s) consider you to be a threat to public policy, internal security, pub lic health as defined in Article 2(19) of Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen Borders Code) or the international relations of one or more of the member states).

• You have submitted fake or false documents and / or made contradictory statements.

• You have attempted deceit.

• You have a negative entry in the AZR (Central Register of Foreigners); as long as this remains, it is usually not possible to grant you a visa.

länk

Kanske borde du fråga konsulatet för förtydligande.

    
svaret ges 05.11.2018 16:14

Läs andra frågor om taggar