En kort historia av latinsk musik

Latinmusik är resultatet av en komplex social och historisk process som ägde rum i Amerika efter Columbus ankomst. Trots den traumatiska upplevelsen är latinsk musik ett av de positiva resultaten som kom från den processen. Följande är en kort introduktion till latinsk musikhistoria som tar en titt på den kulturella mixen och den sociala miljön som slutligen producerade en av de bästa musikgenren i hela världen.

Inhemsk musik

Generellt börjar latinsk musikhistoria med det kulturella mötet som inträffade efter Columbus ankomst. Det är dock viktigt att komma ihåg att ursprungsbefolkningen i den nya världen hade sin egen musik. Mayakulturen gav till exempel stor uppmärksamhet åt musik som producerar alla slags slagverk och blåsinstrument.

Blåsinstrument var mycket populära bland prekolumbiska kulturer. Alla typer av flöjt gjordes över hela den amerikanska kontinenten och lyckligtvis har detta originaluttryck hittills bestått i traditionell latinsk musik som Sydamerikas Andesmusik.

Europas ankomst till den nya världen

Språket var det första bidrag som de spanska och portugisiska makterna förde till den nya världen. Latinmusik definieras faktiskt till stor del av det spanska och portugisiska språket. Medan portugisiska kom för att definiera musiken från Brasilien, definierade spanska språket resten av Latinamerika.

Det andra bidraget som européerna tog till det nya landet var deras musik. När de spanska erövrarna anlände till den amerikanska kontinenten hade deras hemland faktiskt rikt musikaliska uttryck som inkluderade traditioner från både den europeiska och den arabiska världen.

Tillsammans med sin musik tog européer också med sina instrument. Ursprungligen var dessa instrument avsedda att återskapa musiken som spelades i Europa. De blev dock snart de perfekta verktygen för att uttrycka de nya invånarnas känslor som definierade rötterna i Latinamerika.

Det afrikanska inflytandet

De afrikanska slavarna som anlände till den nya världen förde med sig alla traditioner och slag på deras kontinent. Det afrikanska inflytandet i latinsk musik är så stort att detta kan vara det enskilt viktigaste elementet i latinsk musikhistoria.

Det inflytandet berör naturligtvis inte alla rytmer och stilar som tillhör latinmusik. Men om vi bara tittar på musiken som kommer från Brasilien och Karibien, vet vi hur viktigt detta inflytande är. Samba, Salsa, Merengue, Bachata, Timba och mycket mer är bara några av de rytmer som har formats av afrikanska slag.

Hela bilden av detta inflytande inkluderar också afroamerikansk musik. I synnerhet hade utvecklingen av Jazz en enorm inverkan på framställningen av latinska musikrytmer som Mambo, Bossa Nova och Latin Jazz. På senare tid har afroamerikanska stilar som R&B och Hip-Hop definierat utvecklingen av latinska musikgenrer som Reggaeton och Urban-musik.

Ett socialt fenomen

Mötet med de tre kulturer som nämnts tidigare skapade den dynamiska sociala miljön som har format latinsk musik sedan kolonitiden. Denna miljö har fått vård av främmande ljud, regionala traditioner, klassuppdelningar och till och med nationella identiteter.

Latin Pop och Rock en Espanol har formats av främmande ljud från rock, alternativ och popmusik. Regionala traditioner som cowboys livsstil på slätterna i Colombia och Venezuela har producerat Llanera-musik.

Sociala förhållanden, särskilt de som skapats av invandring och klassuppdelningar, ligger bakom utvecklingen av Tango i Argentina. Traditionell mexikansk musik definierades till stor del av en känsla av nationell identitet som införlivades i Mariachi-musiken efter den mexikanska revolutionen.

Med tanke på allt detta är en seriös studie av latinsk musikhistoria definitivt en överväldigande uppgift. Det finns dock inget annat sätt att hantera det. Latinmusik är ett komplext fenomen som återspeglar Latinamerikas komplexa historia, en blandad region vars sociala miljö har skapat några av de vackraste ljuden i världen.