insulering under eldstaden

0

Jag avlägsnade träpaneler i källaren för att fixa några sprickor och jag märkte ett stort utrymme som var oisolerat. Denna plats hade några rör som löp genom den och den löper precis under eldstaden. Jag ville isolera med det här skumisoleringen men jag är lite orolig på grund av den eldstaden. Är det okej eller finns det en fara att en brand skulle kunna startas? Finns det något annat material jag kan tänka på för isolering nära en eldstad?

Eldstaden är vedeldad. Ingen gas.

mj

    
uppsättning mj_ 28.07.2014 18:14

1 svar

1

Isolering av mineralull (eller stenull) kommer inte att brinna alls. Du kan köpa den i fladdermus och klippa den till lämplig storlek.

    
svaret ges 29.07.2014 13:52