Channel foci och nondeity Clerics-Vem är du trogen?

3

Kanal Foci tillåter en cleric att "ladda" objekt med helig kraft för att få objektspecifika krafter. Till exempel kan en skärm fyllas med helig kraft för att få extra AC.

Vissa av dessa objekt kan överföras till andra, och fungerar endast för medlemmar av samma tro. (Hallowed chalice, den gudomliga lärandes instrument ...)

Om du är en prästare av ett koncept, snarare än en gudom, vilka är medlemmarna i din tro för att dela dessa fördelar?

    
uppsättning J Kimball 20.03.2015 22:57

1 svar

5

Reglerna säger inte; det är kvar till DM.

Som sagt ser jag i stort sett tre alternativ som en DM kunde gå med.

Troen på en konservator av ett koncept är personlig

Det finns helt enkelt ingen som delar din tro, och du kan inte utnyttja möjligheten att dela dessa saker. Liten nackdel, förmodligen, för friheten att välja egna domäner.

Alla präster i ett koncept med samma inriktning delar en tro

Det här är enkelt, men det är extremt brett, mycket bredare än för en gudom, som inte verkar rätt.

Präster i ett koncept delar en tro på begreppen är tillräckligt lika

Det här är förmodligen det bästa svaret, men erbjuder det minst förutsägda värdet. Som DM skulle jag förmodligen basera den åtminstone delvis på domäner: delade domäner skulle innebära ganska stark sannolikhet för att tron är lika stor.

    
svaret ges 21.03.2015 02:22