SF Story - Word känslomässigt värde

19

Jag vet att det här är för enkelt och frågan kan vara för konversation. Ändå fascinerar jag mig, särskilt eftersom konceptet var mycket insikt och förtrollande.

Jag tror att det var Heinlein, i en av Lasarus Långa böcker. De hade ett ord som beskrev ordet "makt" eller "känslomässig inverkan" av ett ord. Ett betygssystem, som användes för att ändra påverkan eller känslomässigt svar av en historia. Som jag minns var konceptet att ordvalet var lika viktigt som innehåll och kunde dramatiskt förändra uppfattningen av en historia.

En anledning som jag frågar är att det finns en historia på slashdot.org idag, "Data Mining avslöjar hur ordspråken påverkar Tweet Propagation", vilket låter som ett verkligt liv, verklig värld inkarnation av det begreppet.

Kan någon komma ihåg vad ordet var, det som beskriver ordbedömningssystemet?

Tack på förhand

    
uppsättning Just4Fun 15.05.2014 17:00

3 svar

29

Det är verkligen Heinlein, från ' Om detta går på '.
TL & DR-versionen - termen som de använder är: "konnotationsindex"

Lång version:

Det är från när Johnny och Zeb diskuterar de kommande planerna:

'Do you seriously expect to start a rebellion with picayune stuff like that?'

'It's not picayune stuff, because it acts directly on their emotions, below the logical level. You can sway a thousand men by appealing to their prejudices quicker than you can convince one man by logic. It doesn't have to be a prejudice about an important matter either. Johnnie, you savvy how to use connotation indices, don't you?'

'Well, yes and no. I know what they are; they are supposed to measure the emotional effects of words.'

'That's true, as far as it goes. But the index of a word isn't fixed like the twelve inches in a foot; it is a complex variable function depending on context, age and sex and occupation of the listener, the locale and a dozen other things. An index is a particular solution of the variable that tells you whether a particular word is used in a particular fashion to a particular reader or type of reader will affect that person favorably, unfavorably, or simply leave him cold. Given proper measurements of the group addressed it can be as mathematically exact as any branch of engineering. We never have all the data we need so it remains an art-but a very precise art, especially as we employ "feedback" through field sampling. Each article I do is a little more annoying than the last-and the reader never knows why.'

Zeb ger ett grundläggande exempel:

'I'll give you a gross case. Which would you rather have? A nice, thick, juicy, tender steak-or a segment of muscle tissue from the corpse of an immature castrated bull?'

Johnny visar då att han kunde se hur det skulle fungera på andra, men inte han. Zeb förstås naturligtvis till betet:

Now I should know better than to drop my guard with Zeb. The good Lord knows he's tripped me up enough times. He smiled at me quietly and made a short statement involving some of those taboo words.

'You leave my mother out of this!'

Zeb lugnar sedan Johnny och förklarar:

He did so and we sat down again. I was still sore and not at all inclined to forget Zeb's unpardonable breach of good manners, but the crisis was past. But he spoke quietly, 'Johnnie, believe me, I was not insulting you nor any member of your family. That was a scientific demonstration of the dynamics of connotational indices, and that is all it was.'

'Well-you didn't have to make it so personal.'

'Ah, but I did have to. We were speaking of the psychodynamics of emotion, and emotions are personal, subjective things which must be experienced to be understood. You were of the belief that you, as an educated man, were immune to this form of attack-so I ran a lab test to show you that no one is immune. Now just what did I say to you?'

'You said-Never mind. Okay, so it was a test. But I don't care to repeat it. You've made your point: I don't like it.'

'But what did I say? All I said, in fact, was that you were the legitimate offspring of a legal marriage. Right? What is insulting about that?'

'But'-I stopped and ran over in my mind the infuriating, insulting, and degrading things he had said-and, do you know, that is absolutely all they added up to. I grinned sheepishly. 'It was the way you said it.'

'Exactly, exactly! To put it technically, I selected terms with high negative indices, for this situation and for this listener.'

    
svaret ges 15.05.2014 17:19
-1

Det bör noteras att Heinlein helt enkelt införde en väletablerad vetenskaplig princip i en historiaform. Det är vad framgångsrika sci-fi författare gör. Denna speciella sak är härledd från Alfred Korzybskis "Vetenskap och Sanity: En introduktion till icke-aristoteliska system och allmän semantik" (1933). Allmän semantik (GS) -elementet som diskuteras är "semantisk reaktion".

Heinlein är inte den enda sci-fi-författaren för att få GS till historier. Kanske är det mest kända exemplet A.E. van Vogts "The World of Null-A". (Eller kanske den "mest kända" faktiskt skulle vara L. Ron Hubbards "Dianetics", men det finns en viss stark motsättning om det ska betraktas som "sci-fi" eller inte och följare tvingar rötterna trots att Hubbard ger kredit i boken. I "Dianetics" är den "semantiska reaktionen" väsentligen känd som en "engram" som påverkar det "reaktiva sinnet".) Mindre känt som ett exempel är Frank Herbers "Dune", men det är knappast mindre välkänt i sig.

Även om GS är något känt och delvis förstås av sci-fi-läsare på grund av Heinlein, van Vogt, et al., är de faktiska bidragen inom vetenskapen vanligtvis mycket mindre uppskattade. De mer moderna framgångarna med psykoterapi i kognitiv (beteende) terapi, neuro-språklig programmering och liknande grenar är väl rotade i GS. Mycket av modern kommunikationsteori kan spåras till GS . Och även grundläggande element i algoritmiska och beräkningsteorier som gör denna webbplats möjlig kan hittas i GS.

Heinleins ord är verkligen insightful and prescient . Av goda skäl.

    
svaret ges 02.06.2014 07:45
-1

Du kan hitta berättelsen, refererad i det första svaret, i en bok med titeln "Requiem", en sammanställning av korta verk från R.H. Det kan säljas på egen hand men jag vet inte. Hämta bara hela boken. Den har transkriberade speaches från R.H., hans S.O. och många andra människor. Förutom tidslinjekartan för R.H.-universum. Gamla artiklar från ungdomstidningar. Det är en bra gjort hyllning. Den nämnda Lasarus Långa berättelsen heter "Metuselahs barn". "Slipstick" Libby noterar, sitter med Lazarus i en studie, att nyhetsläsarna har rapporterat den första uppenbara civilrättsliga orolan på årtionden, rubrik med ord med ett "känslomässigt index" inte högre än 2.

    
svaret ges 15.10.2017 08:01