Novel med rymdfarkoster som drivs av strålning

6

Detta var en historia som jag läste någon gång på 1970-talet, ganska säker på att det var en roman men inte 100% positiv.

Protagonisten försöker att intressera regeringen eller ett stort företag för att finansiera forskning om en radikal ny typ av rymdfarkoster framdrivning.

Rumfartyget, en gång i rymden, skulle bryta upp långa radiella armar eller band. Tunna filmer av radioisotoper skulle appliceras på baksidan av armarna. Radioaktiva alfa- och beta-partiklar som reser "framåt" skulle absorberas av armarna. Partiklar som reser bakåt skulle ge tryckkraft. Med tiden som radioisotopen förfallit och stoppade utgivande partiklar skulle det vara jettisoned och en ny film skulle distribueras.

Som jag minns var konceptet aldrig realiserat, och det mesta av handlingen handlade om någonting helt orelaterat (och var så ointressant för mig att jag inte kommer ihåg det).

Ringer det här en klocka?

    
uppsättning Winchell Chung 23.05.2017 19:01

0 svar