Reparing en GE stapelbar tvättmaskin och torktumlare som skadas av en obalanserad belastning

1

Min GE stapelbar tvättmaskin och torktumlare kom ihåg att fungera efter att jag tryckte på knappen på grund av ett högt ljud. Lasten var inte balanserad. Nu blinkar tvätten, spolsköljet och locklamporna. Startknappen är fast och tygmjukmedelsknappen är också på. Teknikern är inte säker på vad problemet är men har bett oss att beställa dörrlåsets locklås. Torken arbetar fortfarande.

Modellnumret är: gtup27oem1ww.

Jag vill inte köpa den här delen om det inte är nödvändigt. Kan någon hjälpa till med att diagnostisera problemet.

    
uppsättning Chantell Wildgoose 04.06.2016 16:27

1 svar

1

Det kan vara ett lämpligt svar här som säger:

  • Kontrollera ledningarna som går till lockets öppna brytare för att se om de är kopplade eller avbrutna, vilket tydligen hände från en alltför obalanserad belastning.
  • Om så är fallet, anslut kablarna igen och återställ spolarlogiken genom att vrida cykelreglaget till klockan 4, tryck och håll in start / paus-knappen tills lampan blinkar (3-5 sekunder vänta). Medan du håller i start / paus-knappen vrider du sedan vredet till klockan 6 (det blinkande ljuset ska sluta).
svaret ges 04.06.2016 20:09