Vad är en ringsignal?

6

Vad är en ringsignal och varför används de i Storbritannien, men inte någon annanstans?

    
uppsättning Walker 22.07.2010 11:00

1 svar

12

En ringhuvud som namnet antyder är en ledningsring mellan en strömbrytare på en konsumentenhet och de uttag som den levererar.

En tråd lämnar konsumentenheten och ansluter till det första uttaget, en andra kabel lämnar sedan den här kontakten och går till nästa, vid den sista kontakten i kedjan går den sista anslutningen till konsumentenheten och skapar en ring. Effektbelastningen delas båda hållen runt ringen vilket möjliggör användning av en mindre diameter än en radiell ledningssystem. Denna mindre diameter var en av de viktigaste orsakerna till införandet efter kriget för att minska mängden koppar som var i ganska bristfällig mängd.

Äldre ledningssystem har varit i bruk fram till ganska nyligen, men mina morföräldrars hus slogs bara om 1987 men många konverterades tidigare.

Ledningssystemet har viss kritik, inklusive mindre uppenbara felsymptom och längre krav på provning, som förutom komplexiteten att retroaktivt anta en ny standard har antagligen bidragit till sin begränsade användning utanför Förenade kungariket.

Wikipedia-artikeln innehåller några mer detaljer om standarden, dess historia och problem men lämplig träning bör ordnas innan du gör några ändringar av befintliga kretsar.

länk

Det är också värt att notera innan du överväger något arbete som del P i byggreglerna kan gälla, IET har en bra fråga om ämnet som är värt att läsa:

länk

    
svaret ges 22.07.2010 14:10