Vår du att beräkna flygvingschordet på flygplanet Aero A.10? [stängd]

0

Kan någon förklara hur man hittar flygplanets vingschord Aero A.10? Med tanke på Wing Span = 46,6 ft och Wing Area = 549 sqft. Tack

    
uppsättning Mark Gabriel 13.07.2015 16:18

2 svar

3

how to calculate [...] the wing chord?

Med tanke på de uppgifter du gav dig kan du bara beräkna SMC (Standard Mean Chord), som är lika med:

$$ SMC = \ frac {S} {b} $$

där $ S $ är vingeytan och $ b $ är vingspetsen.

    
svaret ges 13.07.2015 16:29
0

Med tanke på informationen i din fråga måste det antas att vingen har en rektangulär planform (eftersom du nämner ingen svepvinkel och avsmalningsförhållande). För en rektangulär planform

span * chord = area

chord = area/span = 11.78ft

    
svaret ges 13.07.2015 16:21