How aktiverade Loki rymdstenen?

4

Som Hawkeye lägger det öppnar dörrarna båda sidorna.

Finns det någon indikation på hur Loki kan utlösa Tesseract och komma till jorden i första hand?

    
uppsättning enorl76 20.09.2018 07:06

1 svar

6

Loki använde Selvig för detta.

I slutkreditplatsen Thor kan vi se att Loki redan påverkar Selvigs sinne.

Selvig: What is it?

Fury: Power, doctor. If we can figure out how to tap it, maybe unlimited power.

Loki: Well, I guess that's worth a look.

Selvig: Well, I guess that's worth a look.

Vi kan inte veta hur, men Loki fick honom att designa enheten och få den att fungera så att den kan öppna en dörr för att låta Loki teleporta. Det var planerat i slutet av Thor redan.

    
svaret ges 20.09.2018 11:16