Vehicle test, riggers och hotswimming

4

Fordonsmonterade vapen drivs med följande prov för manuell användning:

Weapon Skill + Agility[Accuracy]

och för fjärranslutning ändras den till:

Gunnery + Logic[Accuracy]

På grund av detta, är det några förändringar i hur fordonstester görs när jag simmar som en rigg?

Det grundläggande testet för normal användning är att ge som:

Vehicle Skill + Reaction [Handling]

men jag ser ingenting i de regler som detta ändras när man hotsöker.

Hanteras reaktion ut för ett mer lämpligt attribut när det är hotspring eller blir det detsamma? Med tanke på att jag har pumpat många av mina attributpoäng till Intuition och Logic, föredrar jag det om det gjorde.

    
uppsättning Wibbs 09.09.2013 13:19

1 svar

2

Först behandlar du Fordonsåtgärder som Matrix-åtgärder när du hoppar in, så hot-sim ger dig +1 tärningspool bonus och + 3d6-initiativ tärning som vanligt (sidan 266).

För det andra får du reduktion för varje tröskel som är lika med Control Rig-rankningen (sidan 199).

För det tredje kan jag inte hitta något specifikt om vapen som är monterade på ett inbyggt fordon (som i det finns ingen information om det i kärnboken), men Logic + Gunnery verkar lämpligt (eftersom det fortfarande är fjärr drift av sorterar), med +1 bonus för hot sim.

    
svaret ges 09.09.2013 22:32