Water powered Back up sump discharge

1

Vad är koden rekommendation för avloppsrör när man installerar en vattendriven backup sump pump med en primär sump pump. Separat urladdning eller kan du använda en Y och anslut backupen till den primära urladdningen. Vad är bäst?

    
uppsättning eric 25.07.2013 19:01

1 svar

1

Den vattendrivna sumppumpen, för alla ändamål, kan betraktas som en andra sumppump parallellt med den första, och kan plumbas på så sätt.

De kan dela ett avloppsrör så länge som röret är märkt för att bära lasten på båda pumparna samtidigt. Även om de aldrig i praktiken skulle springa samtidigt, skulle det vara olämpligt att fästa både på ett avloppsrör som bara kunde hantera en åt gången. De flesta pumpar jag korsat verkar installeras med större rörledningar än vad de absolut behöver, men du är noga med att kombinera dem. Var noga med att använda två kontrollventiler, en för varje pump, innan de kombineras i ett avloppsrör.

    
svaret ges 25.07.2013 20:18