Administrativ bearbetningsfördröjning på mer än ett år [stängd]

1

Jag ansökte om B1 / B2-visum i maj 2014. Nu är det redan mer än ett år senare. Exakt efter ett år begärde konsulatet om den uppdaterade reseinformationen, eftersom de ursprungliga reseplanerna inte var tillämpliga efter en så lång försening. Jag gav den nya reseplanen. Och igen är det en tystnad.

Konsulatet uppdaterar bara informationen efter ett år genom att be om uppdaterade reseplaner eller är det ett tecken på att behandlingen snart kan slutföras?

    
uppsättning Abdul 05.06.2015 07:00

0 svar