Vad är betydelsen av en död hund i Se7en?

7

Det finns en död hund upptagen i Seixens klimax.

Finns det någon betydelse för den här bilden?

    
uppsättning Prem Gupta 30.07.2017 19:04

1 svar

9

Ingen känd ...

... men det finns ett antal möjligheter ... men med Mills hundar.

Millsna har hundar i sitt hem ...

För det första är det möjligen som en hänvisning till ett annat utkast till manuset där det inte var Tracys huvud i lådan, men chefen för en av Mills hundar.

...according to Brad Pitt, at one point the studio seriously considered putting the head of Mills’s dog in the box, rather than Mills’s wife.

...“With Se7en, I said, ‘I will do it on one condition – the head stays in the box. Put in the contract that the head stays in the box.’”, the actor told Entertainment Weekly in 2011.

Source

För det andra, eventuellt som en förskuggning av vad som kommer.

Mills hänvisar till sina hundar som "barnen" ... genom att visa en död hund det förskuggar Traceys död och hennes ofödda barn .

Slutligen är det bara möjligt för komisk effekt så att John Doe kan säga ..

"I didn't do that!"

    
svaret ges 30.07.2017 19:37