Vad är Tobys trupper på kontoret?

1

Under hela kontorsserien finns ett grönt tecken bakom honom vid Tobys skrivbord. Det här tecknet läser TOBYHANNA i övre vänstra hörnet och säger Tobys trupper på höger sida. Är det här någon historia om Toby som glömdes att bli nämnd? Vad är det här och när fann han det här i förhållande till kontorsserien?

    
uppsättning 23.01.2019 04:13

1 svar

2

TobyHanna är en riktig federal kreditförening i Scranton, PA. En vän av mig som bor där berättade för kreditkåren att kalla sina medlemmar "trupper".

Det brukade kallas TobyHanna ArmyDepot Federal Credit Union men hade namnet ändrats till TobyHanna Federal Credit Union senare.

    
svaret ges 23.01.2019 05:10