A historia som involverar en pub, en ärtsoppa dimma och tidsresa?

7

En kille sitter i en pub på en dimmig natt, går ut, kanske korsar gatan eller går in i puben och är på en annan tid. Inte en Callahan-historia.

    
uppsättning Loon Davidson 10.07.2017 17:18

1 svar

27

Det kan vara Larry Niven-historien "För en mörk natt" :

In one of Niven's rare stories of cross-dimensional travel, an unnamed protagonist discovers the real reason that things seem so foggy on a foggy night.

Historien börjar i en stapel, och berättaren går vilse i dimma och hamnar i ett alternativt universum. Det är inte tid resa, men det är resa mellan alternativa universum.

    
svaret ges 10.07.2017 17:30