Do Dragons förlorar ett lagrat andningsvapen när de blodas

9

I 4: e Monster Manuals har drakarna en förmåga som laddar andningsvapnet och får dem att använda det att avbryta strömmande strid. Använder denna användning någon avgift som de kan ha byggt upp innan de blivit blodade? Om till exempel, om draken hade sitt andetagsvapen uppladdat, när det går in i blodet, när det slutfört sitt blodiga andetag, kommer det fortfarande att ha ett andningsvapen laddat?

    
uppsättning Ashterothi 20.03.2012 05:42

1 svar

9

Nej , kommer andningsvapnet inte att debiteras.

Andningsvapnet kan bara laddas eller laddas.

Genom att använda Young Red Dragon som ett exempel, först den vanliga laddade åtgärden:

Breath Weapon (fire) Recharge 5

och den utlösande åtgärden:

Bloodied Breath Encounter

Trigger: The dragon is first bloodied.

Effect (Free Action): Breath weapon recharges, and the dragon uses it.

Enligt reglerna är laddningsrullen gjord varje tur oavsett huruvida strömmen används eller ej (Regelkompendium p91):

At the start of each of the monster's or trap's turns, the DM rolls a d6.

Det finns ingen anteckning att bara rulla under varv när strömmen är oladdad. Detta gör situationen väldigt analog med den utlösande åtgärden som också kan ladda en redan laddad ström. Hur som helst, om strömmen används, spenderas den. Du kan inte lagra avgifter.

    
svaret ges 20.03.2012 06:04