How kan jag sanda undersidan av en emaljavl?

1

Vi behöver clearance för att installera stamventiler, eftersom kranen hål borras för nära sinken. Vi behöver cirka 1/2 "extra clearance. Räkneplattorna borrade för nära diskbänken och lämnade inte clearance för stamventilerna. Jag är rädd om jag sänder emaljesvatten, undersidan att det kan spricka diskbänken.

    
uppsättning Jeanete 25.09.2013 02:43

1 svar

2

Om du kunde sanda på botten av diskbänken - när du tog bort 1/2 tum skulle du vara långt genom diskens tjocklek. Så jag tror att slipningen av diskbänken är en icke-starter.

Eftersom det var diskbänkarna som skruvade upp det borde du kräva att de är de som ska vidta åtgärderna för att åtgärda detta problem. Om det betyder att rippa ut diskbänken för att installera en ny, då är det en kostnad som de kommer att behöva bära.

    
svaret ges 25.09.2013 03:08