Vad var Atreides världsutsikt?

5

Bilaga Ii av Dune noterar en uppgång av galaktiskt intresse i Zensunas trossystem efter Paulus och Fremens triumf. Vilket väcker frågan, vad var han innan han blev en Zensuna? Det var tydligt inte allmänt hållet eller välkänt.

De första fyra novellerna gör stor del av skillnaden mellan Atreides världsutsikt och Harkonnen, Fremen etc. På en tidpunkt i Children of Dune , kallar Leto II till och med Paulus ut att ha bristfälliga "Atreides" -föreställningar jämfört med hans överlägsna, fullständigt identifiera sig som en Fremen snarare än en Atreides.

Men jag har inte kunnat träna ut vad exakt Atreides trodde, förutom en allmän känsla av faderlig noblesse obliga ?

    
uppsättning Meir Illumination 29.10.2015 23:11

1 svar

3
Paul Muad'Dib och Atreides-familjen verkar i allmänhet inte ha några större religiösa tillhörigheter. Paul har i stor utsträckning studerat (under Thufir Hawats ledning) texten i den orange katolska bibeln, en bok som beskrivs i texten som ...

...contain[ing] elements of most ancient religions, including the Maometh Saari, Mahayana Christianity, Zensunni Catholicism and Buddislamic traditions

Men det finns inga tecken på att han har någon tro på en personlig Gud, snarare är hans trossystem tillräckligt beskrivet i texten i OC Bibeln själv som en av de agnostiska härskarna som bör respektera religion, även om de inte själva tror på det,

“Men, finding no answers to the sunnan [the ten thousand religious questions from the Shari-ah] now apply their own reasoning. All men seek to be enlightened. Religion is but the most ancient and honorable way in which men have striven to make sense out of God’s universe. Scientists seek the lawfulness of events. It is the task of Religion to fit man into this lawfulness.”

Du kanske vill notera att Paulus inte har några problem med att använda religion för sina egna ändamål (hans mamma var ju en Bene Gesserit, en grupp vars huvudsakliga handel är utforma religioner för att passa deras behov) , inte heller har han något problem med att föreställa sig en gudom. Han har inte heller något problem med blasfemi, som alla pekar på någon som har vuxit upp utan några större religiösa idealer:

“The Fremen have the word of Muad‘Dib,” Paul said. “There will be flowing water here open to the sky and green oases rich with good things. But we have the spice to think of, too. Thus, there will always be desert on Arrakis … and fierce winds, and trials to toughen a man. We Fremen have a saying: ‘God created Arrakis to train the faithful.’ One cannot go against the word of God.”

The old Truthsayer, the Reverend Mother Gaius Helen Mohiam, had her own view of the hidden meaning in Paul’s words now. She glimpsed the jihad and said: “You cannot loose these people upon the universe!”

    
svaret ges 30.10.2015 19:59