Vad höll Coulson på bifurcation-punkten i tidslinjen

0

Tätt relaterad till andra frågor:

Hela denna fråga kommer att bli spoiler tung till slutet av säsong 5.

Vad vi kan observera

Så chockerande lyckades de bryta tidslingan. Jag vet ... vem skulle ha förutsagt det!

Vi vet att i båda öglorna lämnar Daisy Quinjet och ropar något hos en annan befattningshavare innan hon går bort (vi konstaterar att Coulson var inne i den i båda tidslinjerna.)
Vi antar att Talbot övermaktar Daisy och Talbot i den tidiga tidslinjen Talbot och Daisy-kampen, och absorberar henne, och förstör sedan jorden.

Växlingspunkten antyds att Coulson har beslutat att inte ta serumet, men det börjar inte förändra Daisy eller Talbots beteende fram till den tidpunkt då hon märker serumet i sin handske.

Frågor:

Vad gjorde Coulson på den ursprungliga tidslinjen?

Om han tog serum, varför gick han inte med Daisy och försökte prata Talbot?

    
uppsättning Brondahl 25.06.2018 18:05

0 svar