Casting högt nivå bläddringsspell med låg nivå stavhjul

15

Jag spelar en 10: e lvl cleric. Jag försökte kasta en 8: e lvl Power Word Stun stavning från en rullning som DM gav mig. När jag försökte kasta den sa DM att det inte lyckas automatiskt eftersom jag bara kan kasta 5: e nivån i klosterformerna. Jag ser inte någonting i DMG eller PH som föreslår att stavgångar blir mindre framgångsrika när de kastas av lägre spellhjul. DM gav mig 30% chans att lyckas och han gav mig 3 försök (ett försök per runda). Är det här ganska vanlig praxis bland DM: erna där ute?

    
uppsättning Columbus Ron 10.03.2016 06:38

1 svar

30

Det lyckas inte automatiskt men hur din DM hanterade det var också felaktigt med hänsyn till reglerna.

I Stavningsrollens -beskrivning på sidan 200 i DMG:

If the spell is on your class's spell list but of a higher level than you can normally cast, you must make an ability check using your spellcasting ability to determine whether you cast it successfully. The DC equals 10 + spell's level. On a failed check, the spell disappears from the scroll with no other effect.

    
svaret ges 10.03.2016 06:48

Läs andra frågor om taggar