How var det att Qui-Gon kunde bli en med styrkan?

3

När jag läste Varför inte Qui-Gon Jin kropp "försvinner" efter hans död? Jag undrade om en sak:

  • Han dog och hans kropp försvann INTE
  • Kännetecknen för att bli en med Force var förlorad under en lång tid (Legends och åtminstone till viss del även Disney-kanon, eftersom kunskapen var okänd för både Jedi och Sith till synes)
  • Om någon dör utan att ha denna färdighet förenar han med Kraften och hans personlighet är förlorad, .... (som färdigheten sparar personligheten hos deras)

Såsom Qui-Gon dog utan att ha skickligheten och ingen kunde lära honom att det var med Anakin, finns det någon förklaring på hur han kunde förvärva den och rädda sin personlighet?

(främst letar efter kanon svar)

    
uppsättning Thomas 29.03.2015 10:55

1 svar

5

Jag tror inte att det finns mycket på det, men det ser ut som Qui-Gon lärde sig färdigheten från Ancient Order of the Whills från Episode III Script.

"The secret of the Ancient Order of the Whills, he studied." - Yoda

Så det finns en del hänvisningar till Qui-Gon som har färdigheten innan man blir en med Force, eller känd som en "Force Ghost ".

Några tilläggsinformation om Whills 'gamla ordning

    
svaret ges 31.03.2015 22:31

Läs andra frågor om taggar