Holes i byte av gasgrillens brännare utgör en läcka?

0

Brännaren rostade ut i min gasgrill så jag köpte en ersättare - en universalbrännare som var ungefär lika stor. Det var lätt att montera och installera. Emellertid har ändarna av gasrören som förbinder till gasledningens ändar med kontrollknappen en nätbäddöppning med trådnät. När jag bifogar dessa, kommer ändarna som kommer från kontrollknapparna inte att gå utöver webbedöppningen. Den gamla linjen hade en liknande nätöppning som var ännu längre.

Hur är det här inte en gasläcka i linjen?

html p>     

uppsättning John Elion 01.07.2018 20:38

1 svar

4

Dessa öppningar är luftinloppet. Gasledningen slutar i en öppning med liten diameter som sätter in i brännarenheten. Den lilla gasöppningen medför att gasen strömmar ut med hög hastighet, vilket medför att trycket blir lite lägre vid den punkten på grund av Bernoulli-effekten. Så i stället för att gas läcker ut, flyter luften faktiskt i att blanda med gasen innan den kommer till brännareutgången där blandningen brinner. Det bör finnas en justerbar metallhylsa som delvis täcker öppningen. Genom att flytta hylsan för att låta mer eller mindre luft in, kan du justera flammen tills du har rätt förhållande mellan luft och gas.

    
svaret ges 01.07.2018 22:20

Läs andra frågor om taggar