Definition av musikbegreppet diminuendo

Definition: Den italienska musikaliska termen diminuendot (förkortad dämpa.) betyder bokstavligen ”minskande” och är en indikation för att gradvis minska volymen på musiken. Den musikaliska symbolen för diminuendo är en stängningsvinkel, ofta följt av ett annat dynamik-kommando (se bild).
Mittemot crescendo.

Också känd som:

  • decrescendo (It)
  • minskande bli mindre stark försvagning (Fr)
  • minskning; blir tystare (Ger)

Uttal: dim-in'-you-EN-doh

Fler Dynamics-kommandon:

  • andantino
  • (sfz) spänner
  • (FFF) fortississimo
  • Allegretto
  • (mf) halv stark